propositions "PORTRAIT_CIRCUIT 2013" IN SERBIAN

 
 
fss-znak2 fiap-znak psa-znak upi-znak napb_logo_eng
Зајечар    2012/003
Параћин   2012/004
Алексина 2012/005
Видин - Бугарска 2012/006
Зајечар 2013/039
Параћин 2013/040
Алексина 2013/041
Видин-Бугарска 2013/042
ЕИД Одобрење

Лиценца

L130010

2013/001
 
 
 
 
 
 
МЕЂУНАРОДНА КРУЖНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ
“ПОРТРЕТ –  2013“
 

 

 

 

1.ОРГАНИЗАТОР: 
     Фото клуб 202 – Зајечар 
          3. ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ „ПОРТРЕТ 2013 - ЗАЈЕЧАР“
     Фото клуб Параћин – Параћин
           2. ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ „ПОРТРЕТ 2013 - ПАРАЋИН“
     Фото клуб Алексинац – Алексинац
           2. ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ „ПОРТРЕТ 2013 - АЛЕКСИНАЦ“
      Удружење Влаха из Републике бугарске, Видин_Бугарска и фото клуб „ВИДИН“ Видин / Бугарска
           1. ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ „ПОРТРЕТ 2013 - ВИДИН“ 
2. УЧЕШЋЕ:
 Право учешћа имају фотографи из целог света.
3. СЕКЦИЈЕ И ТЕМЕ
тема А) ПОРТРЕТ - (колор или монохром)
тема Б) ЉУДИ И УЛИЦА (колор или монохром) 
тема Ц) СЛОБОДНА (монохром)
тема Д) СЛОБОДНА (колор)
4. БРОЈ РАДОВА:
За учешће на салону фотографије "ПОРТРЕТ 2013" аутори конкуришу са црно-белим или колор фотографијама. Максимални број радова је четири (4) фотографије по теми, максималне димензије 2000 пиксела по дужој страни фотографије у 300 дпи ЈПГ, компресија 7-10. Максималне величине до 2 мегабајта по фотографији. Фотографије морају бити обележене, редни број и назив фотографије. Пример за тему А - (Воркерс) за тему Б - (Рефлецтион) итд.... Сваки аутор на свом е-маилу добија своје личне резултате-оцене, са сваке изложбе посебно.
5. КОТИЗАЦИЈА:
Котизација је обавезна за све учеснике изложбе и кошта 35 евра (50 $), за чланове ФСС-а 3000 динара. Котизација је јединствена за све теме и за сва 3 клуба, односно за све 3 изложбе. Котизација се може уплатити и путем PayPal или Moneybookers  (који примају кредитне картице: VISA, MASTER CARD, AMEX, JCB i DINERS).  Динарски жиро рачун 160-353153-51. Сва упутства су на сајту клуба www.photoclub202.com Радови аутора који не уплате котизацију неће бити жирирани. Учешћем на конкурсу, аутор се слаже са пропозицијама и правилима организатора.
6.  К А Т А Л О Г
Фотографије се користе само за израду каталога. Аутори који су платили котизацију и учествују на овам кружном салону, обавезно добијају високо квалитетан каталог штампан на папиру. Каталог је формата 210мм x 210мм са 160 страница, луксузно опремљен, оцењен од ФИАП комисије са 5 звездице. 
7. КАЛЕНДАР ИЗЛОЖБЕ:
Пријем радова ............................................ 01.02.2013
Жирирање ...................................................15.02.2013-19.02.2013
Објава резултата жирирања (на сајту) ......25.02.2013, сваком аутору лични резултати на његов емаил.
Изложба ............................. …………….......20.03.2013- 31.03.2013-Зајечар
Изложба ............................. …………….......21.03.2013- 01.04.2013-Параћин
Изложба ............................. …………….......22.03.2013- 02.04.2013-Алексинац

Изложба .......................................................23.03.2013- 03.04.2013-Видин/Бугарска
Достава каталога ........................................02.05.2013
Резултати се могу видети на страници:
www.photoclub202.com
8. ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА:
аплоуд на сајту:
www.photoclub202.com  nа емаил This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или слати ЦД на АДРЕСУ:
Раша Милојевић,COLOR 202, Трг ослобођења бб,19000 Зајечар, Србија
9. КОНТАКТ:
Раша Милојевић, тел: 065 24 24 202, е-маил:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ЖИРИ, НАГРАДЕ И ПАТРОНАТИ

10а. Фото клуб 202, Зајечар – „ПОРТРЕТ 2013 – ЗАЈЕЧАР“
FIAP -2013/039,  PSA - PID Recognition, FSS – 2013/003,  APB "Yanka Kyurkchieva"  – 2013/001, UPI – license  
10б. ЖИРИ:
Херберт Гмеинер, ЕсФИАП, АФИАП. (Аустрија)
 
Драгослав Мирковић, ЕФИАП/с, МФ ФСС, УЛУПУДС, (Србија)
Драган Илић, сликар, (Србија)
делегат ФСС-а, Зоран Мојсин, ЕФИАП, (Србија)
10ц. НАГРАДЕ:  
ФИАП значка за најбољег аутора
тема А) ПОРТРЕТ – (колор или монохром)
    - ФИАП, ПСА, ФСС, УПИ златна медаља, 4 ФИАП похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале
тема Б) ЉУДИ И УЛИЦА – (колор или монохром)
    - ФИАП, ПСА, УПИ златна медаља, 4 ФСС похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале
тема Ц) СЛОБОДНА – монохром
    - ФИАП, ПСА, ФСС, УПИ златна медаља, 4 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале
тема Д) СЛОБОДНА – колор
    - ФИАП, ПСА, ФСС, УПИ златна медаља, 1 ФИАП, 2 ФСС и 2 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале

11а. Фото клуб Параћин, Параћин - „ПОРТРЕТ 2013 – ПАРАЋИН“
FIAP -2013/040,  PSA - PID Recognition, FSS – 2013/004,  APB "Yanka Kyurkchieva"  – 2013/001, UPI – license  
11б. ЖИРИ:
 
Анита Гмеинер, АВОАВ, (Аустрија)
 
Бранислав Бркић, МФ ФСС, МФИАП,  ЕФИАП/с, ЕсФИАП, (Србија)
Зоран Пургер, МФ ФСС, АФИАП, (Србија)
делегат ФСС-а, Зоран Мојсин, ЕФИАП, (Србија)
11ц. НАГРАДЕ:   
ФИАП значка за најбољег аутора
тема А) ПОРТРЕТ – (колор или монохром)
    - ФИАП, ПСА, ФСС, УПИ златна медаља, 4 ФИАП похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале
тема Б) ЉУДИ И УЛИЦА – (колор или монохром)
    - ФИАП, ПСА, УПИ златна медаља, 4 ФСС похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале
тема Ц) СЛОБОДНА – монохром
    - ФИАП, ПСА, ФСС, УПИ златна медаља, 4 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале
тема Д) СЛОБОДНА – колор
    - ФИАП, ПСА, ФСС, УПИ златна медаља, 1 ФИАП, 2 ФСС и 2 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале

12а. Фото клуб Алексинац, Алексинац - „ПОРТРЕТ 2013 – АЛЕКСИНАЦ“
FIAP -2013/041,  PSA - PID Recognition, FSS – 2013/005,  APB "Yanka Kyurkchieva"  – 2013/001, UPI – license  
12б. ЖИРИ:
 
Манфред Блум, МФИАП, МВОАВ, (Аустрија)
 
ХаџиМиодраг Миладиновић, МФ ФСС, АФИАП, УЛУПУДС,  (Србија)
Зоран Цветковић, сликар, керамичар и фотограф, УЛУПУДС,  (Србија)
делегат ФСС-а, Зоран Мојсин, ЕФИАП, (Србија)
12ц. НАГРАДЕ: 
ФИАП значка за најбољег аутора
тема А) ПОРТРЕТ – (колор или монохром)
    - ФИАП, ПСА, ФСС, УПИ златна медаља, 4 ФИАП похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале
тема Б) ЉУДИ И УЛИЦА – (колор или монохром)
    - ФИАП, ПСА, УПИ златна медаља, 4 ФСС похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале
тема Ц) СЛОБОДНА – монохром
    - ФИАП, ПСА, ФСС, УПИ златна медаља, 4 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале
тема Д) СЛОБОДНА – колор
    - ФИАП, ПСА, ФСС, УПИ златна медаља, 1 ФИАП, 2 ФСС и 2 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале

13а. Удружење Влаха из Републике бугарске, Видин_Бугарска и фото клуб „ВИДИН“ Видин / Бугарска
        1. ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ „ПОРТРЕТ 2013 - ВИДИН“
FIAP -2013/042,  PSA - PID Recognition, FSS – 2013/006,  APB "Yanka Kyurkchieva"  – 2013/001, UPI – license  
13б. ЖИРИ:
Борис Божић, МФИАП, ПСА ЕИД****,  (Аустрија)
Раша Милојевић, ЕФИАП/б, ЕсФИАП, МФ ФСС, (Србија)
Драгослав Илић, АФИАП, МФ ФСС, (Србија)
делегат ФСС-а, Зоран Мојсин, ЕФИАП, (Србија)
13ц. НАГРАДЕ:  
ФИАП значка за најбољег аутора
тема А) ПОРТРЕТ – (колор или монохром)
    - ФИАП, ПСА, НСФА, УПИ златна медаља, 4 ФИАП похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале
тема Б) ЉУДИ И УЛИЦА – (колор или монохром)
    - ФИАП, ПСА, УПИ златна медаља, 4 ФСС похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале
тема Ц) СЛОБОДНА – монохром
    - ФИАП, ПСА, НСФА, УПИ златна медаља, 4 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале
тема Д) СЛОБОДНА – колор
    - ФИАП, ПСА, НСФА, УПИ златна медаља, 1 ФИАП, 2 ФСС и 2 УПИ похвале, САЛОН - златна, сребрна, бронзана и 5 САЛОН похвале